Manifest

Surfing the media és un blog creat amb la intenció d’oferir informació d’actualitat sobre diversos mitjans digitals, observar els canvis que s’hi puguin produir, analitzar-los i comparar-los entre ells.  La plataforma s’organitzarà de la següent manera: dividirem la nostra atenció en tres seccions. Dues dedicades a Catalunya i Espanya, de cadascuna de les quals analitzarem quatre mitjans, dos convencionals i dos “alternatius; i una tercera secció dedicada al panorama internacional. En el primer apartat, hem escollit com a mitjans a tractar La Vanguardia, L’Ara, VilaWebEl Singular. En el cas d’Espanya, els cibermitjans que hem trobat més interessants per seguir són El PeriódicoEl MundoPúblico i Diario Crítico.

 Per últim, la secció d’Internacional la subdividirem en tres grans zones. La primera serà Europa, dins la qual inclourem França (Le Monde), Regne Unit (The Guardian) i Portugal (Diário de Noticias). La segona zona serà Amèrica Llatina, de la que destacarem Brasil (O Fohla de Sao Paulo), Mèxic (El Norte), Argentina (Clarín). Àsia i els EUA seran la darrera àrea i analitzarem The New York TimesThe Korea Herald i The Indian Times -aquests últims en la seva versió anglesa-. La raó darrere l’elecció d’aquests diaris respon a fer un anàlisi que ens permeti establir diferències i semblances entre rotatius digitals que semblen totalment diferents.

 El criteri que hem utilitzat per seleccionar els diaris que analitzarem ha estat el nombre de lectors. En el cas català i espanyol però, com que l’objectiu va més enllà de triar els diaris més llegits i pretenem també establir una comparativa entre el tractament de les notícies pel que fa als diaris convencionals i no convencionals, no hem seleccionat els quatre primers rotatius del rànquing, sinó que  per establir els alternatius hem baixat uns quants esglaons i n’hem triat dos que tinguessin un volum de lectors considerable, però que a la vegada, fossin diaris que es desmarquessin dels de referència tant amb la informació que aporten com amb el tractament diferenciat que fan de les notícies.

 Les informacions seran redactades en llengua catalana i llengua anglesa, ja que la nostra intenció és que els continguts siguin accessibles per al major nombre de lectors possible. Les fonts que utilitzarem per documentar-nos seran les pàgines web dels diaris en qüestió i diversos recursos que hem estat estudiant a l’assignatura de Documentació Periodística (Google Alerts, Factiva… ).

 En conclusió, durant les properes setmanes intentarem aportar una informació de qualitat sobre qualsevol esdeveniment o canvi que es pugui produir en els mitjans digitals escollits. I alhora,  oferir una comparació entre els diversos diaris catalans i espanyols i analitzar els trets distintius i innovadors dels mitjans internacionals.

 Laura Aznar, Alba Barrionuevo, Jara Bravo,

Clàudia Arqués, Laura Bernis, Georgina Boixereu,

Laura Anglès, Irina Barnés, Carolina Añaños

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s