Uncategorized

Pel que fa al contingut del diari, aquest diari dóna sobretot molta importància a la política estatal, que normalment ocupa -com a mínim- les tres o quatre primeres notícies de hard news, normalment segueixen a aquestes notícies d’internacional -sobretot política, però també d’altres destacades-.  Continue reading

Uncategorized

En aquest diari, la participació no és tant present com en d’altres més innovadors, ja que, tot i que en algunes notícies es poden fer comentaris, algunes altres no ho permeten -no sembla que se segueixi cap criteri a l’hora de decidir quines sí i quines no-. Per altra banda, en cas que es pugui … Continue reading